Hyllegaard Høje

Hyllegaard Høje FAQ

Her finder du svar på de ofte stillede spørgsmål om Hyllegaard Høje.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for uddybning eller har flere spørgsmål.

Hvad er Hyllegaard Høje?

Hyllegaard Høje er navnet på et bæredygtigt storbofællesskab i Hvalsø, som er under udvikling.

Når Hyllegaard Høje står færdigt, vil det bestå af seks selvstændige bofællesskaber, som er samlet om en fælles gård, fælles landbrugsjord og fælles lokaler.

Projektet er på nuværende tidspunkt (primo 2022) kommet så langt, at det første bofællesskab starter byggemodning i foråret 2022. De første familier ventes at flytte ind i deres nye boliger i løbet af 2023.

Jeg vil gerne bo i Hyllegaard Høje, hvordan bliver jeg skrevet op til en bolig?

Hyllegaard Høje er et storbofællesskab, som er ved at blive etableret. Hvis du gerne vil bo i Hyllegaard Høje, har du to muligheder:

  • Du kan blive en del af et bofællesskab, som allerede er bygget eller er ved at blive opført i Hyllegaard Høje.

eller

  • Du kan samle folk om at starte et bofællesskab, som så køber en storparcel i Hyllegaard Høje og bygger et selv.

Hvis du vil have besked, når der er informationsmøder eller nye bofællesskaber på vej i Hyllegaard Høje, så skriv dig op på vores mailingliste her.

Hvor ligger Hyllegaard Høje?

Jorden ligger i forlængelse af Hvalsø by mod vest, syd for jernbanen. Du kan se et kort her med de foreløbige skitser til området.

Hvilke fællesfaciliteter er der planlagt i Hyllegaard Høje?

Det er her Hyllegaard Høje virkelig skiller sig ud. Her er rigtig meget fælles jord og mange fælles kvadratmeter under tag, som bofællesskaberne skal udvikle sammen.

Først og fremmest er der 11 hektar landbrugsjord, som er klar til at blive dyrket, udlagt til dyrefolde eller plantager. Det første bofællesskab har taget hul på arbejdet med jorden, og arbejder mod grøntsagsproduktion, nødde- og frugtplantager og dyrehold.

Derudover er der 2,5 hektar fælles byzonejord “den grønne korridor” mellem storparcellerne. Her kan man for eksempel anlægge haver. Det ligger fast, at 40% bliver blomsterenge og står uberørt for at øge biodiversiteten i området.

Der er 2000 m2 ældre stald, som skal udvikles til fælles faciliteter under tag. Det kunne være kontorfællesskaber, kreative værksteder, gårdbutik eller gæsteværelser bare for at nævne nogle af ideerne.

Alle disse mange m2 er bofællesskaberne tilsammen fælles om i Hyllegaard Høje.

Derudover har de enkelte bofællesskaber hver sit fælleshus og råder over hvad der måtte være af ”egen” jord på bofællesskabets grund, som man kan bruge til små haver eller terrasser for bofællesskabets beboere.

Hvad er Hyllegaard Udvikling?

Hyllegaard Udvikling er navnet på den virksomhed, som har købt jorden, som Hyllegaard Høje skal bygges på. Hyllegaard Udvikling er den økonomiske rygrad i storbofællesskabet imens det bliver bygget, og skal sikre, at alle bofællesskaberne eksisterer på det samme overordnede værdigrundlag.

Bag Hyllegaard Udvikling står Rebecca Rishøj Sørensen og Sylvester Rishøj Sørensen.

Hvad kan man købe af Hyllegaard Udvikling?

Man kan købe en storparcel til at bygge et bofællesskab på. De varierer i størrelse, men er mellem 0,8 ha og 1,3 ha.

Hvad kan man IKKE købe af Hyllegaard Udvikling?

Man kan ikke købe en grund til en enkelt bolig eller blive skrevet op til en selvstændig bolig.

Hvis du gerne vil bo i Hyllegaard Høje, skal du enten blive en del af et bofællesskab, som er ved at blive opført eller samle folk om at starte et bofællesskab, så I kan byde på en parcel og bygge jeres eget. Vi hjælper jer gerne på rette vej.

Hvem kan købe en grund i Hyllegaard Høje?

Det kan alle i virkeligheden. En virksomhed, en forening eller en pensionskasse. Det afgørende er, at man vil leve op til de skærpede krav til f.eks. miljøhensyn og fælles forpligtelser. Læs mere i designmanualen og masterplanen.

Hvad koster storparcellerne?

Kontakt os for nærmere information om ledige parceller og priser.

Hvad er byggeprocenten på parcellerne/for området?

Den maksimale byggeprocent på en parcel varierer, men ligger omkring 42%. Når vi regner friarealerne imellem storparcellerne med, betyder det, at boligområdet af storbofællesskabet maksimalt kan blive bebygget med ca 25%.

Hvad koster det at bygge et bofælleskab på storparcellerne?

Sjællandsk Muld bygger i år (2022) bofællesskab for mellem 17.000 og 25.000 kroner per m2. Den aktuelle pris afhænger af mange ting, f.eks. byggevalg, materiale- og energipriser.

Bestemmer man selv hvor stort bofællesskab man vil bygge?

Hver storparcel rummer et fastlagt antal byggeretskvadratmeter, som indikerer den maksimale tilbygning af grunden. Det står bofællesskaberne frit for at bygge mindre, man skal blot bygge 25% af angivne m2. De enkelte bofællesskaber bestemmer selv hvor mange boliger de vil bygge, men Hyllegaard Udvikling skal godkende byggeriet inden man sender det til kommunen.

Hyllegaard Udvikling forventer, at den mindste grund kan rumme mellem 18-25 boliger og den største mellem 30 og 55 boliger alt efter boligernes størrelse og indretning. Det gennemsnitlige tal er 25-35 boliger per parcel.

Hvordan skriver jeg mig op til en bolig i Hyllegaard Høje?

Du kan ikke skrive dig op til en bolig nu og her, men du kan skrive dig på vores emailliste, så du får besked om infomøder til kommende bofællesskaber og arrangementer på stedet.

Hvad koster de færdige boliger i Hyllegaard Høje?

Det første bofælleskab i Hyllegaard Høje, Sjællandsk Muld går i gang med byggeriet i foråret 2022, og du kan se priserne på evt. endnu ikke solgte boliger her.

Priserne på boliger i fremtidige bofællesskaber kan både være i samme boldgade eller markant anderledes. Der er rig mulighed for byggevalg, som har indflydelse på den endelige pris. For eksempel valg af materialer, størrelse på boliger, antal udnyttede byggeretskvadratmeter mm.

Hvornår kan jeg flytte ind i Hyllegaard Høje?

Det første bofællesskab, Sjællandsk Muld, planlægger indflytning i deres nye boliger i løbet af 2023.

Hvis du vil høre fra os, når de kommende bofællesskaber holder infomøder eller fejrer mærkedage, så skriv dig på vores emailliste her.

Hvordan er prisen fastsat?

Priserne på storparcellerne afspejler udover jordprisen den udvikling, der er lavet på jorden og midler, der afsættes til at etablere fællesfaciliteterne i regi af Hyllegaard Højes fælles beboerforening.

Prisen på boligerne i de enkelte bofællesskaber afhænger af en lang række valg, som bofællesskaberne træffer undervejs og kan derfor variere bredt.

Hyllegaard Udvikling ser meget gerne at storbofællesskaberne i Hyllegaard Høje kommer til at rumme både leje- og andelsboliger i flere af bofællesskaberne, så ikke alle behøver at købe for at flytte ind.

Hvad er tidslinjen for at bygge et bofællesskab i Hyllegaard Høje?

Hvis I allerede er en gruppe samlet som gerne vil bygge et bofællesskab i Hyllegaard Høje, så kontakt Hyllegard Udvikling for at aftale et møde.

På første møde taler I især med Hyllegaard Udvikling om jeres tanker og drømme og hvilke informationer I har brug for til at komme videre. Hyllegaard Udvikling har en del materiale, som I kan tage med hjem og se nærmere på med f.eks. beboere, investorer eller rådgivere.

Når I er klar til at arbejde seriøst med at blive en del af Hyllegaard Høje skal der laves en dispositionplan også kaldet et skitseprojekt. Hyllegaard Udviklings skal godkende dispositionsplanen/skitseprojektet og den er derfor en vigtig del af en potentiel købsaftale. Planen skal sikre, at jeres byggeplaner lever op til rammerne for Hyllegaard Høje (se masterplan og designmanual) og kravene i lokalplanen.

Når I (efter nogle møder) er blevet enige med Hyllegaard Udvikling, så søger I byggetilladelse hos kommunen, som så skal lave et tillæg til den eksisterende lokalplan. Dette trin kan tage op til 6 mdr.

Herefter går detailplanlægningen igang, her får I lavet ingeniørberegninger og meget mere. Når detailplanerne er på plads, er I klar til at bygge.

Her kan man gå i jorden, og så tager et byggeri rundt regnet et år.

Alt i alt kan I forvente en tidslinje på mellem 2 og 3 år, måske hurtigere for en professionel udvikler.

Hvem er igang med at bygge på Hyllegaard Høje nu?

Hvilke krav stiller Hyllegaard Udvikling til bofællesskaberne i Hyllegaard Høje?

Først og fremmest er det et krav til alle bofælleskaberne i Hyllegaard Høje at de er en del af ejerkonstruktionen omkring hele storbofællesskabet gennem ejerforeningen Hyllegaard Høje. Det er også et krav, at de tager aktiv del i det daglige fællesskab og det fælles arbejde med området.

Hvad det indebærer mere specifikt vil udvikle sig i takt med at bofællesskaberne kommer på plads. Basisvedtægterne er ved at blive tinglyst, og kommer op her på siden, når de er klar.

Derudover er der krav til at:

  • Byggeriet skal leve op til en række specifikke krav, som er beskrevet i masterplanen og designmanualen.
  • De enkelte bofællesskaber er forpligtet til at bygge eget fælleshus på parcellen.
  • De enkelte bofællesskaber skal på sigt danne en forening med vedtægter.

Hvem kommer til at træffe beslutninger for fællesskabet i Hyllegaard Høje?

Når de første to bofællesskaber er opført, dannes Beboerforeningen Hyllegaard Høje, som vil blive styret af et fællesråd med repræsentanter fra de enkelte bofællesskaber. Hyllegaard Udvikling vil i den forbindelse varetage endnu ikke opførte bofællesskabers interesser.

Hvem sørger for at udvikle fællesskaberne i de enkelte bofælleskaber i Hyllegaard Høje?

Det gør bofælleskabet, altså køberen af storparcellen. De enkelte bofællesskaber skal på sigt danne sin egen forening med vedtægter, som tinglyses, ligesom det kendes fra en andelsforening eller en grundejerforening.

Hyllegaard Udvikling og allerede etablerede bofællesskaber hjælper gerne med at få afklaret de vigtigste hjørnesten i forhold til at forme bofællesskabet. Men der kommer ikke nogen og udstikker retninger eller definerer kulturen. Det arbejde ligger hos de enkelte bofællesskaber.

Hvad skal vi som købergruppe have med til et første møde med Hyllegaard Udvikling?

I må meget gerne lave en kort projektbeskrivelse, som opridser jeres bofællesskab i store træk. Hyllegaard Udvikling vil gerne vide:

  • Hvor mange husstande I gerne vil være (cirka)
  • Hvor stort fælleshus I gerne vil have (cirka)
  • Hvilke tanker I har gjort jer om det interne fælleshus’ rolle og størrelse i forhold til private m2 i bofællesskabet
  • Jeres profil som beboergruppe – er I knyttet sammen af nogle specifikke værdier eller mål? Det kunne for eksempel være til energiforbrug, vegetarisme/veganisme, byggeteknisk eller andet.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Så ring eller skriv til os.

Kom i kontakt med os:

Hyllegaard Udvikling, Hyllegård Høje 2, 4330 Hvalsø

Tilmeld dig Hyllegård Højes månedlige nyhedsbrev